POLITICA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

"ASTERA І" EAD, este înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Agenția de înmatriculări, CUI 103872649, cu sediul social și adresa administrativă: orașul Varna, s.c. „Sf. Sf. Constantin și Elena”, clădire administrativă: www.asterahotel.com, este operator de date cu caracter personal CPDP/Comisie pentru protecția datelor personale/ și prelucrează datele declarate și informațiile personale în conformitate prevederilor Legii de protecția datelor personale și Regulamentului General pentru protecția datelor personale (UE) 2016/679.

Politica prezentă de date cu caracter personal se aplică pentru Hotel & SPA Astera și pentru web-site-ul oficial www.asterahotel.com.

Noi, în calitatea sa de operator de date cu caracter personal și ca profesionaliști, cu o experiență îndelungată în domeniul turismului, respectăm confidențialitatea personală a consumatorilor. Politica prezentă de siguranță, are ca scop să Vă informeze privind procesul de colectarea, utilizarea și redirecționarea datelor cu caracter personal. Din această cauză, Vă rugăm să luați de cunoștință cu conținutul ei, citind cu atenție. În caz că aveți întrebări, Vă puteți adresa la e-mail-ul următor: gdpr@stconstantine.bg.

DEFINIȚII

În sensul politicii prezente:

Datele personale reprezintă orice informații referitoare la o persoană fizică care este identificată sau poate fi identificată direct sau indirect printr-un număr de identificare sau printr-una sau mai multe caracteristici specifice. Datele se pot privi la fapte (de exemplu – numele, adresa de e-mail, locația sau data nașterii) sau la o opinie despre acțiunile sau comportamentul Persoanei vizate.

Operatorul de date cu caracter personal este o persoană fizică sau juridică, un organism public, o agenție sau o alta entitate care singură sau împreuna cu altele determină scopurile și mijloacele pentru prelucrarea datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele pentru această prelucrare se definesc de dreptul Uniunii sau de dreptul unei țări membre, operatorul sau criteriile specifice pentru determinarea acestuia pot fi stabilite în dreptul Uniunii sau în dreptul unei țări membre.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice acțiune sau un ansamblu de acțiuni care pot fi efectuate cu privire la datele cu caracter personal prin mijloace automatice sau prin alte mijloace ca de exemplu colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recompunerea, consultarea, utilizarea, descoperirea prin transmitere, distribuirea, punerea la dispoziție, actualizarea sau combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea. Marketingul direct este un ansamblu de activități referitoare la îmbunătățirea calității serviciilor prestate de noi și conformarea acestora cu nevoile exacte și interesele oaspeților noastre, precum și analiza satisfacției acestora. Aceasta include activități precum: campanii de publicitate online, marketing prin e-mail, sondaje, profilarea utilizatorilor și multe altele.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru a asigura și a îmbunătăți serviciile prestate de noi și pentru nevoile de administrarea resurselor acestora, stocăm, utilizăm si prelucrăm date cu caracter personal, respectând cerințele legale aplicabile.

TIPURI DE DATE PERSONALE CARE TREBUIE PRELUCRATE

Tipurile de datele cu caracter personal pe care operatorul le colectează și le prelucrează sunt diferite: în conformitate cu scopurile pentru care se colectează și motivele prelucrării lor.

Tipurile date cu caracter personal colectate conform scopurile lor sunt următoarele:

 1. Pentru a face o solicitare și a confirma o rezervare "ASTERA І" EAD, colectează și prelucrează următoarele tipuri de date:

а/ La rezervare prin intermediul site-ului:

 • Numele și familia persoanei de contact;
 • Adresa de e-mail și număr de telefon ale persoanei de contact;

б/ La rezervare prin telefon:

 • un număr de telefon pentru feedback și adresă de e-mail pentru confirmarea rezervării;
 • Numele și familia persoanei de contact;

Aceste date se stochează până la realizarea rezervării. După aceea datele se distrugă și prelucrarea lor ulterioară este imposibilă.

 1. În scopurile cazării ale oaspeților în Hotel & SPA Astera, operatorul prelucrează și stochează datele următoare:
 • CNP;
 • Numele persoanei (pentru cetățeni bulgari – în chirilic, pentru străini – în alfabetul latin în conformitate cu actul național);
 • Data nașterii;
 • Sex;
 • Cetățenie;
 • Numărul cărții de identitate/ un act de identitate național valabil;
 • Țară ce a emis actul de identitate.

Datele care se stochează în scopurile înregistrării la hotel, se colectează în temeiul ar. 116, alin. 2 din Legea privind turism și sunt necesare pentru păstrarea unui registru pentru turiști cazați. Datele se stochează pentru o perioadă de 5 /cinci/ ani calendaristici.

 1. În scopurile realizării ale evenimentelor corporative sau personale în Hotel & SPA Astera se prelucrează și stochează datele următoare:

-Două numele persanei care organizează evenimentul. În cazul unor evenimente corporative o persoană de contact, indicată de către o persoană juridică, organizatorul evenimentului; - adresa de e-mail și numărul de telefonul ale persoanei de contact Datele acestea se stochează până la 3 /trei/ ani calendaristici după eveniment.

 1. În scopul marketingului direct, inclusiv analizarea și profilarea publicului țintă și pentru urmărirea satisfacției clienților noștri, procesăm datele următoare:

- Adresă de e-mail - Adresă IP - Locație - Limbă - Vârstă - Sex - Interese - Comportamentul consumatorilor site-ului www. www.asterahotel.com

Pentru prelucrarea și stocarea acestor date este necesar acordul explicit al persoanei vizate. Datele care se prelucrează în scopul marketingului direct se stochează pe o perioadă de 26 /douăzeci și șapte/luni sau până la retragerea consimțământului.

Scopul colectării acestor date este ca să Vă oferim propuneri individuale și servicii corespunzătoare nevoilor și așteptărilor Dvs.

PRINCIPII ALE PRELUCRĂRII

În timpul prelucrării datelor cu caracter personal, respectăm principiile următoare: - - legalitate – atunci când colectăm, prelucrăm și stocăm datele Dvs., respectăm prevederile legislațiilor bulgare și europene aplicabile; - - bună-credință și transparență – datele pe care le colectăm, le prelucrăm și în conformitate cu politica prezentă despre confidențialitate care este la dispoziție fiecărui utilizator; - corelarea prelucrării cu scopurile și minimizarea datelor – tipurile de date pe care le colectăm sunt reduse la minimum conform scopurilor pentru care se prelucrează. Scopurile pentru care se prelucrează datele Dvs., sunt acestea pentru care am obținut consimțământul Dvs.; - restricție de stocare – prelucrăm și stocăm datele primite pentru o perioadă de timp, în funcție de scopurile pentru care sunt necesare și în conformitate cu acordul Dvs; – acordul utilizatorilor pentru prelucrarea datelor – pentru a utiliza datele Dvs. în scopurile de marketing, pentru a îmbunătăți serviciile pe care le prestăm, noi trebuie să obținem consimțământul Dvs. explicit.

Vă rugăm să aveți în vedere că atunci când trimiteți o cerere la Hotelul & SPA Astera (pentru condiții de preț, pentru rezervare, pentru clarificări despre o rezervare deja făcută, pentru organizarea unui eveniment și/sau alte probleme legate de serviciile oferite de hotel) consimțiți ca „Astera I” EAD să stocheze și prelucreze datele personale furnizate de Dvs. în scopul cererii efectuate.

După trimiterea cererii dvs., veți primi de la „ASTERA I” EAD și o propunere de a Vă da consimțământul, de a vă procesa datele în următoarele scopuri:

 • în scopul marketingului direct, precum și pentru a primi buletine informative pentru propunerile noastre actuale, ideile de călătorie și evenimente și jocuri organizate;
 • pentru sondaje privind satisfacția Dvs. de serviciile noastre. Acordându-Vă consimțământul pentru prelucrarea datelor Dvs. în scopul marketingului direct, nu veți primi doar informații actualizate despre cele mai atractive oferte ale noastre, ci veți contribui și la îmbunătățirea serviciilor noastre. Acordând-Vă consimțământul, Vă vom oferi informații privind oferte și condiții preferențiale, precum și o gamă largă de produse și servicii, sau Vă vom îndrepta atenția către acestea dintre ele care Vă pot interesa. Aceste informații poate include referințe la oferte speciale, produse noi și servicii noi. Dacă nu mai sunteți interesat să primiți astfel de informații de la noi, puteți refuza în orice moment retrăgând-Vă consimțământul pentru prelucrarea datelor Dvs., trimițând cererea Dvs., la adresa de e-email: gdpr@stconstantine.bg. În acest caz datele Dvs., vor fi șterse în conformitate cu legile aplicabile și cu politica de confidențialitate actuală.

PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Confidențialitate a datelor personale

Utilizăm metode electronice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul de a asigura prestarea de servicii exactă și rapidă și acordarea asistenței utilizatorilor.

Procesul de prelucrarea datelor personale ale Dvs., furnizate de „ASTERA I„ EAD se efectuează în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal ca „ASTERA I” EAD respectă confidențialitatea personală ale Dvs.

Individualizare și cookies

Tehnologiile noi ne dă posibilitatea de a personaliza web-site-ul nostru pentru fiecare client. Cookie-urile reprezintă fișiere text conținând informații care permit identificarea utilizatorilor loiali. Cookie-urile se stochează local pe dispozitivul pe care îl utilizați pentru a accesa site-ul nostru web: http://www. www.asterahotel.com și nu cauzează daune sistemului Dvs.

Cookie-urile Vă scutesc de necesitatea de a introduce date de mai multe ori, facilitează transmiterea de conținut specific și ne ajută să identificam preferințele Dvs. (setările de aspect și de utilizare). Acumularea și analizarea acestor informații ne permite să îmbunătățim serviciile electronice și experiența generală a utilizatorului, astfel încât acestea se potrivească cât mai aproape de nevoile Dvs.

Cu cookie-urile și alte tehnologii pe care le folosim, puteți lua de cunoștința cu Politica noastră privind utilizarea cookie-urilor (Cookies Policy).

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

„ASTERA ” EAD aplică măsuri tehnice și de organizare cu privire la securitate, în scopul de a proteja datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat, de distrugerea accidentală sau ilegală, pierderea accidentală, accesul neautorizat, modificarea sau distribuirea, precum și de alte forme ilegale de prelucrare de către persoane neautorizate. Măsurile de securitate pe care le aplicăm sunt supuse îmbunătățirii și adaptării constante la cele mai noi tehnologii.

Datele cu caracter personal colectate pot fi furnizate partenerilor societății „ASTERA I” EAD, care acționează ca operatorii de date cu caracter personal în numele societății „ASTERA I” EAD și s-au angajat să respecte toate standardele aplicabile pentru protecția datelor cu caracter personal. Respectăm condiția ca informațiile respective pot fi folosite numai în limitele stabilite de baza legală pe care se colectează sau de acordul Dvs. personal privind prelucrarea efectuată în numele societății „ASTERA I” EAD, precum și că informațiile acestea urmează a fi tratate ca confidențiale. „ASTERA I” EAD poate dezvălui și furniza informații cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă, dacă o instanță sau un organism administrativ dispune sau impune acest lucru sau dacă furnizarea de date cu caracter personal este legată de îndeplinirea unei obligații legale a „ASTERA I” EAD. Datele care se colectează în scopul cazării la Hotel & SPA Astera este disponibilă terților specificate în Legea privind turism - Ministerul Turismului, Municipiul Varna și Ministrul de Interne, Agenția Națională a Veniturilor și Institutul Național de Statistică.

DREPTURILE UTILIZATORILOR PRIVIND DATELE LOR CU CARACTER PERSONAL

 1. În conformitate cu reglementările actuale, aveți dreptul de proprietate și acces la datele pe care le-ași furnizat pentru prelucrare. Cu o cerere scrisă la adresa de e-mail: gdpr@stconstantine.bg puteți primi informații despre tipul de date cu caracter personal furnizate și scopul prelucrării acestora, precum și să cereți eliminarea oricărei înregistrări a informațiilor Dvs. personale, fără posibilitatea prelucrării ulterioare. Accesând datele Dvs., puteți solicita corectarea acestora în cazul în care găsiți erori sau neconcordanțe. Cererea scrisă poate fi trimisă personal (sau de către o persoană autorizată de o procură notarială) la adresa de contact specificată sau prin cale electronică, de la adresa de e-mail pe care ne-ați furnizat-o, ca date pentru prelucrare. Adresa de contact și exercitarea drepturilor descrise mai sus: „ASTERA I” EAD, adresa: oraș Varna, s.c. „Sf. Sf. Constantin și Elena, clădire administrativă, e-mail: gdpr@stconstantine.bg
 2. Utilizatorii au dreptul de a se opune prelucrării datelor lor. Obiecția se adresează societății „ASTERA I” EAD, prin ordinul pct. 1 din această secțiune. „ASTERA I” EAD se obligă să ia în considerare obiecția Dvs. și în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea și să Vă informeze despre rezultatul inspecției interne.
 3. Utilizatorii au dreptul de a depune plângeri la autoritatea de supraveghere competentă. Conform legislației în vigoare, organismul de supraveghere competent este Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal.

Consumatorii au dreptul de a primi datele sale pe care „ASTERA I” EAD le stochează atunci când sunt furnizate într-un format structurat, idilizat pe scară largă și care poate fi citit automat. Utilizatorii au dreptul de a transfera aceste date către un alt operator de date cu caracter personal fără obstacole de către „ASTERA I” EAD în cazurile și cu privire la datele furnizate prin consimțământ, în cazurile de date furnizate în temeiul unui contract la care consumatorul este parte contractantă sau datele furnizate atunci când utilizatorul ia măsuri și solicită încheierea unui contract.

MODIFICĂRI ÎN REGULILE DESPRE PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Regulile societății „ASTERA I” EAD pentru protecția datelor cu caracter personal pot fi modificate unilateral de către „ASTERA I” EAD în vederea îmbunătățirii acestora, oferirea unor servicii noi, schimbări în modul de deservire și comunicare cu clienții noștri, precum și în legătură cu modificările legislative. La efectuarea unor modificări în regulile prezente despre protecția datelor cu caracter personal, „ASTERA I” EAD Vă aduce în atenție modificările prin publicarea lor pe site-ul nostru www.asterahotel.com, oferindu-Vă un termen rezonabil pentru a Vă familiariza cu ele după expirarea datelor Dvs. personale fără o notificare suplimentară. Dacă declarați că respingeți modificările în această perioadă, se va considera că v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor Dvs. personale și „ASTERA I” EAD va suspenda prelucrarea acestora în viitor. Acest lucru poate fi legat de încetarea înregistrărilor Dvs. pentru jocuri, servicii, buletine electronice și etc., în scopurile cărora ne-ați furnizat inițial datele Dvs. personale.

Contactați echipa „ASTERA I” EAD dacă aveți întrebări cu privire la măsurile și regulile noastre privind protecția datelor cu caracter personal, vă rugăm să trimiteți un mesaj la următoarea adresă cu subiectul „ASTERA I” EAD - Protecția datelor cu caracter personal: gdpr@stconstantine.bg